2017

Ausschreibungen & Anmeldungen

1. Taktiktrainingslager Doppel (15.-16. Juli 2017)
Ausschreibung 2017 Anmeldeformular

Schüler-/ Jugendtrainingslager (28.August – 01.Septemper 2017)
Ausschreibung 2017 Anmeldeformular

2. Taktiktrainingslager Einzel (26.-27. August 2017)
Ausschreibung 2017 Anmeldeformular

Winter – Taktik-Workshop Einzel (Dezember)
Ausschreibung 2017 Anmeldeformular

Winter – Taktik-Workshop Doppel (Dezember)
Ausschreibung 2017 Anmeldeformular